Ak ste si mysleli, že váš rukopis je ťažko čitateľný, ukážky ruského kurzívneho písania z tohto vlákna vám ukážu chybu.

Ruská kurzíva vyzerá ako kombinácia rukopisu lekárov a Voynichovho rukopisu - v zásade nečitateľná a pyšná na ňu.